AGB

1. Bendrųjų sąlygų galiojimas

Šios bendrosios sąlygos taikomos sutartims dėl laikino nekilnojamojo turto nuomos apgyvendinimui, taip pat visoms kitoms paslaugų teikėjo svečiui teikiamoms paslaugoms ir pristatymams. Teikėjo paslaugos teikiamos išimtinai šių bendrųjų sąlygų pagrindu.
Norint subnuomoti ar pernuomoti suteiktą atostogų būstą ir jį naudoti ne gyvenamiesiems tikslams, reikalingas išankstinis raštiškas Atrium Apartments GmbH sutikimas.
Svečio sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei dėl jų buvo aiškiai susitarta raštu iš anksto. Nukrypimai nuo šių sąlygų galioja tik tuo atveju, jei paslaugų teikėjas juos aiškiai patvirtino raštu.

 

 1. perdavimo sutartis

(1) Nuomos sutartis sudaroma, kai Atrium Apartments GmbH telefonu ar raštu paštu, elektroniniu paštu ir/ar faksu patvirtina svečio užsakymo prašymą arba išsiunčia sąskaitą faktūrą ir tokiu būdu priima užsakymą (paraiškos priėmimas).

(2) Sutartiniai partneriai yra Atrium Apartments GmbH ir svečias. Jei trečioji šalis svečiui užsakė, jie atsako Atrium Apartments GmbH kartu su svečiu kaip solidari skolininkė už visas prievoles, kylančias iš šios sutarties, su sąlyga, kad Atrium Apartments GmbH yra gavusi atitinkamą trečiosios šalies deklaraciją.

(3) Svečias privalo patikrinti užsakymo patvirtinimo tikslumą. Jei užsakymo patvirtinimo ar sąskaitos faktūros turinys skiriasi nuo užsakymo prašymo ir svečias iš karto nepareiškia prieštaravimų, laikoma, kad užsakymo patvirtinimo ar sąskaitos faktūros turinys sutarta sutartimi.

 

 1. Paslaugos, apmokėjimas, įskaitymas

(1) Teikėjas įsipareigoja paruošti svečio užsakytą turtą ir suteikti sutartas paslaugas. Butas atitinka vidutinio buto įrangos standartą. Atrium Apartments GmbH suteikia garantiją tik aiškiai pažadėtoms įrangos savybėms, bet ne subjektyviai įrangos kokybei (pvz., ventiliacijai).

(2) Svečias privalo sumokėti taikomas arba sutartas Atrium Apartments GmbH kainas už turto nuomą ir kitas naudojamas paslaugas. Tai taip pat taikoma Atrium Apartments GmbH paslaugoms ir išlaidoms trečiosioms šalims, kurias sukėlė svečias.

(3) Visos kainos nurodytos be atitinkamo įstatymo nustatyto pridėtinės vertės mokesčio.

(4) Svečias privalo pateikti teisingą informaciją apie būste gyvenančių žmonių skaičių. Turtas yra prieinamas maksimaliam sutartam žmonių skaičiui. Norint apgyvendinti didesnį žmonių skaičių, būtinas išankstinis raštiškas Atrium Apartments GmbH sutikimas. Tokiu atveju turto perleidimo kaina padidėja iki kainos, kurią paprastai skaičiuoja Atrium Apartments GmbH už atitinkamą užimtumą.

(5) Jei laikotarpis nuo sutarties sudarymo iki sutarties įvykdymo viršija keturis mėnesius ir Atrium Apartments GmbH paprastai už tokias paslaugas imama kaina padidėja, teikėjas gali atitinkamai padidinti sutartyje nustatytą kainą, bet ne daugiau kaip 10 %.

(6) Sumokėta kaina už naudojimąsi turtu ir kitas su svečiu sutartas paslaugas turi būti sumokėta ne vėliau kaip atvykimo dieną, kai atiduodami raktai. Šiuo metu jis turi būti atliktas grynaisiais pinigais, nebent Atrium Apartments GmbH aiškiai sutiko svečiui su kitu mokėjimo būdu. EB ir kredito kortelės nepriimamos kaip mokėjimo priemonės vietoje.

(7) Atrium Apartments GmbH pasilieka teisę pareikalauti iš svečio prieš atvykstant protingai avansu sumokėti sutartą kainą už turto nuomą ir kitas su svečiu sutartas paslaugas.

(8) Jei svečias paprašys Atrium Apartments GmbH paslaugų, kurios nėra tinkamo buto suteikimo dalis, Atrium Apartments GmbH už tai apmokestins atskirai. Tai visų pirma, bet ne išimtinai, buto durų atidarymas, jei paliktas raktas, kurjerių kelionės arba iš anksto sutarti susitikimai vietoje, į kuriuos svečias neatvyksta be pagrįsto ir laiku neatšaukto atšaukimo. Už kiekvieną pradėtą ketvirtį valandos bus imamas 15,00 € (neto) darbo ar laukimo vietoje laikas. Be to, atvykimo ir išvykimo išlaidos apskaičiuojamos pagal šį sąrašą:

Atvykimo ir išvykimo išlaidos iki 10 km: 39,00 € (neto)

Atvykimo ir išvykimo išlaidos iki 20 km: 65,00 € (neto)

Atvykimo ir išvykimo kaina iki 30 km: 91,00 € (neto)

Atvykimo ir išvykimo išlaidos iki 40 km: 117,00 € (neto)

Atvykimo ir išvykimo išlaidos iki 50 km: 143,00 € (neto)

Atvykimo ir išvykimo išlaidos virš 50 km bus skaičiuojamos individualiai.

(9) Svečias gali įskaityti tik neginčijamą arba teisiškai pagrįstą reikalavimą su Atrium Apartments GmbH pretenzija.

 

 1. Svečių įsipareigojimai

Svečias įsipareigoja su teikiamais daiktais (turtu, inventoriumi ir lauko įrenginiais) elgtis atsargiai. Jei viešnagės metu turtui ir (arba) jo inventoriui padaroma žala, svečias privalo nedelsdamas apie tai pranešti Atrium Apartments GmbH. Apie defektus ir pažeidimus, pastebėtus jau atvykus, reikia nedelsiant pranešti Atrium Apartments GmbH, kitu atveju už šią žalą atsako svečias. Tokius pakaitinius pirkimus ar remontus atlieka Atrium Apartments GmbH.

Žalai ir defektams pašalinti turi būti suteiktas protingas terminas. Pretenzijos dėl skundų, apie kurias nepranešama iš karto vietoje, neįtraukiamos. Kompensacija taip pat netaikoma už skundus, kuriuos Atrium Apartments GmbH gavo viešnagės pabaigoje arba išėjus iš viešbučio. Atsiradus bet kokiems veiklos sutrikimams, svečias įsipareigoja padaryti viską, kas neviršija savo teisinės pareigos, padėti ištaisyti sutrikimą ir sumažinti bet kokią galimą žalą. Išvykimo dieną svečias turi išsinešti asmeninius daiktus, buitines atliekas išmesti į tam skirtus konteinerius, indus laikyti švarius ir išplauti virtuvės spintelėse. Jei butas per daug nešvarus, netinkamai išmestos šiukšlės ar neišvalyti indai, Atrium Apartments GmbH pasilieka teisę imti papildomą 150,00 € (neto) valymo mokestį. Kompensacija turi būti didesnė arba mažesnė, jei Atrium Apartments GmbH įrodo didesnę žalą arba svečias – mažesnę žalą.

 

 1. Duomenų apsauga

Svečias sutinka, kad būtini duomenys apie jo asmenį būtų saugomi, keičiami ir/ar ištrinami pagal su juo sudarytą sutartį. Visi asmens duomenys bus tvarkomi konfidencialiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Duomenų apsauga

 

 1. Atsakomybė

Konkursas buvo sudarytas mūsų žiniomis. Mes neatsakome už turtą, nukentėjusį nuo force majeure, šalyje įprastų elektros ir vandens gedimų bei audrų. Taip pat nėra jokios atsakomybės dėl nenumatytų ar neišvengiamų aplinkybių, tokių kaip oficialūs nurodymai, staigios statybvietės ar trikdžiai, sukelti gamtos ir vietinių įvykių. Tačiau Atrium Apartments GmbH mielai padės pašalinti triktis (kiek tai įmanoma). Atrium Apartments GmbH atsakomybė už pateiktų baldų, ypač elektroninių buitinių prietaisų, naudojimą neprisiima. Svečio atvykimas ir išvykimas yra jo paties atsakomybė ir atsakomybė. Atrium Apartments GmbH neatsako už asmeninius daiktus vagystės ar gaisro atveju. Svečias yra visiškai atsakingas už tyčinį sunaikinimą ar sugadinimą. Atrium Apartments GmbH neprisiima jokios atsakomybės už paliktus vertybes ar daiktus.

 

 1. interneto naudojimas

Butuose, kuriuose yra interneto ryšys, tai suteikiame nemokamai. Tai nėra užsakymo dalis, todėl negali būti prieštaraujama dėl sutrikimų ar pan.

Nuomininkas atsako už per WLAN perduodamus duomenis, naudojamas mokamas paslaugas ir atliktas teisines operacijas. Jei nuomininkas lankosi mokamose interneto svetainėse arba prisiima įsipareigojimus, su tuo susijusias išlaidas turi padengti jis. Naudodamasis WLAN jis privalo laikytis galiojančių įstatymų. Visų pirma jis:

 • Nenaudoti WLAN prieigai prie amoralaus ar neteisėto turinio arba jį platinti; 
 • neteisėtai neatgaminti, neplatinti ar nepadaryti prieinamų jokių autorių teisių saugomų prekių;
  tai visų pirma taikoma naudojant dalijimosi failais programas;
 • laikytis galiojančių jaunimo apsaugos taisyklių;
 • nesiųsti ir neplatinti priekabiaujančio, šmeižikiško ar grasinančio turinio;
 • nenaudokite WLAN masinėms žinutėms (spam) ir (arba) kitoms nelegalios reklamos formoms siųsti.

Nuomininkas atlygina atostogų būsto savininkui visą žalą ir trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios yra pagrįstos nuomininko neteisėtu WLAN naudojimu ir (arba) šios sutarties pažeidimu, tai taip pat taikoma pretenzijai ar jo gynybai. išlaidas ir išlaidas. Jeigu nuomininkas pripažįsta arba turi pripažinti, kad toks teisių pažeidimas ir/ar toks pažeidimas yra arba gresia neišvengiamas, jis apie tai informuoja atostogų būsto nuomotoją.

 

 1. Namų taisyklė

(1) Svečias su turtu ir jo inventoriumi turi elgtis atsargiai. Svečias privalo laikytis namų taisyklių. Nuo 22:00 iki 7:00 ryto galioja naktinis poilsis. Šiuo laikotarpiu būtinas ypatingas dėmesys kambario draugams ir kaimynams. TV ir garso įrenginiai turi būti nustatyti kambario garsumui.

(2) Turto nuomos laikotarpiu svečias privalo išeidamas iš atostogų buto laikyti uždarus langus ir duris, iki žemo lygio sureguliuoti visus radiatorius, išjungti apšvietimą ir techninius prietaisus.

(3) Apgyvendinti bet kokius gyvūnus leidžiama tik gavus išankstinį raštišką Atrium Apartments GmbH sutikimą. Atrium Apartments GmbH gali imti pagrįstą papildomą mokestį už gyvūnų apgyvendinimą. Jei gyvūnai apgyvendinami be išankstinio Atrium Apartments GmbH sutikimo, pastaroji gali imti valymo mokestį iki 200,00 € (neto).

(4) Viešbutyje yra bendras draudimas rūkyti. Pažeidimų atveju paslaugų teikėjas gali imti valymo mokestį iki 200,00 € (neto). Rūkyti leidžiama tik balkonuose ir terasose.

(5) Naudotis internetu leidžiama sudarius naudojimosi internetu sutartį, nurodant paso numerį, jei tai nepažeidžia įstatymų nuostatų. Bus pranešta apie nusikalstamas veikas (ypač nelegalius atsisiuntimus, puslapių peržiūras) ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Už neteisėtą naudojimąsi internetu atsako tik svečias.

(6) Nuosavybėje neleidžiama montuoti ir (arba) tvirtinti apdailos ar panašių medžiagų. Svečias yra visiškai atsakingas už bet kokią dekoraciją ar panašią, kuri yra įtraukta ir (arba) pridedama, ir atleidžia Atrium Apartments GmbH nuo trečiųjų šalių pretenzijų. Jis taip pat privalo atlyginti žalą, padarytą montuojant ir/ar pritvirtinant dekoracijas ar panašiai.

(7) Atrium Apartments GmbH turi teisę bet kada patekti į nuosavybę, ypač gresiančio pavojaus atveju. Naudojantis prieigos teise, turi būti tinkamai atsižvelgta į svečio interesus, kuriuos verta ginti. Teikėjas iš anksto informuos svečią apie pasinaudojimą teise susipažinti, nebent tai būtų neprotinga arba neįmanoma atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes.

(8) Jeigu atvykęs ar svečio viešnagės metu svečias atsineša neįprastai daug buitinių atliekų išmesti arba jei svečias išsikraustydamas ar padėdamas jas bute palieka likučius, ištuština, kartonines dėžes, šiukšles, šiukšles ar pan. arba bute, utilizavimo išlaidos bus išrašytos atskirai, taikant fiksuotą 150,00 € tarifą. Kompensacija turi būti didesnė arba mažesnė, jei Atrium Apartments GmbH įrodo didesnę žalą arba svečias – mažesnę žalą.

 

 1. Atvykimas ir išvykimas

Nuosavybė reguliariai pasiekiama nuo 15 val. atvykimo dieną. Turite atvykti iki 20:00 val. iš anksto nurodydami tikslų laiką, nebent vėlesnis atvykimo laikas buvo aiškiai susitartas su Atrium Apartments GmbH iš anksto. Atvykti iki 15 val. taip pat galima tik iš anksto aiškiai susitarus su paslaugų teikėju. Atvykę svečiai „Atrium Apartments GmbH“ privalo pateikti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Atrium Apartments GmbH atvykus gali paprašyti iki 500,00 € užstato. Atrium Apartments GmbH grąžins šį užstatą, jei būstas bus atlaisvintas laiku, o visi raktai bus perduoti išvykimo dieną, nebent su svečiu būtų susitarta kitaip ir jei turtas neparodo žalos, už kurią atsakingas svečias. Jei turtui ir (arba) inventoriui dar labiau sugadinama, svečias pinigų sumą, reikalingą kompensacijai, sumoka grynaisiais vietoje (BGB § 249, 2 dalis).

Išvykimo dieną svečias turi palikti būstą ne vėliau kaip iki 10 val. Jei būstas atlaisvinamas pavėluotai, paslaugų teikėjas turi teisę gauti papildomą mokestį iš svečio. Tai sudaro a) 150,00 € (neto), jei kambarys atlaisvinamas po 10:00 val., bet iki 13:00 val.; b) 100 % sutartos nakvynės kainos/naktis (alternatyva 200,00 € (neto). Visada taikoma didesnė suma), jei kambarys atlaisvinamas po 13 val. Be to, paslaugų teikėjas turi teisę į kompensaciją už visą tolesnę žalą, patirtą dėl pavėluoto iškeldinimo.

Iškeldinimas laikomas įvykdytu tik tada, kai visi raktai yra perduoti Atrium Apartments GmbH arba jos atstovui. Šiuo tikslu svečias, iš anksto aiškiai susitaręs su Atrium Apartments GmbH, gali palikti visus raktus ant stalo ir uždaryti buto duris. Svečias privalo patikrinti, ar buto durys tinkamai uždarytos.

Pametus vieną ar kelis raktus, Atrium Apartments GmbH svečias turi sumokėti kompensaciją už jų pakeitimą ir, jei reikia, naujų spynų įrengimą.

,

 1. Atšaukimas:

Nuomininkas gali bet kada raštu atsisakyti sutarties. Už rezervuotą ir sutartą laikotarpį nuomotojui turi būti sumokėti šie atšaukimo mokesčiai:

 • Atšaukus užsakymą likus 14 dienų iki išvykimo, mokama 501 TP2T visos privalomojo užsakymo laikotarpio sumos.
 • Atšaukus kelionę likus 14 dienų iki 1 dienos iki kelionės pradžios, sumokama 90% visos privalomojo užsakymo laikotarpio sumos.
 • Neatvykus, atšaukus užsakymą atvykimo dieną, išvykus anksčiau arba esant mažesniam žmonių skaičiui, reikia sumokėti 100 % visos sumos už privalomą užsakymo laikotarpį.

Atsisakymo data laikoma jūsų rašytinio pranešimo gavimo data. Bet koks sumokėtas užstatas bus išskaičiuotas iš atšaukimo mokesčio. Rašytiniai pranešimai išskirtinai skiriami: info@atriumapartments.de

Kompensacija turi būti nustatyta didesnė arba mažesnė, jei Atrium Apartments GmbH įrodo didesnę žalą, o svečias – mažesnę žalą.

​Atrium Apartments GmbH taip pat gali atsisakyti perdavimo sutarties pateikdama pagrindą.

(1) Jei sutartas išankstinis mokėjimas arba prašomas pagal 9 skyrių, nesumokamas net ir pasibaigus Atrium Apartments GmbH nustatytam protingam lengvatiniam laikotarpiui, Atrium Apartments GmbH turi teisę atsisakyti nuomos sutarties su svečiu.

(2) Force majeure arba kitos aplinkybės, už kurias Atrium Apartments GmbH neatsako ir dėl kurių neįmanoma įvykdyti sutarties.

(3) Atrium Apartments GmbH taip pat turi teisę išimties tvarka ir be įspėjimo atsisakyti sutarties dėl objektyviai pateisinamos priežasties, pvz. B. jeigu

 • nuomojamas turtas užsakytas pateikiant klaidinančią ar melagingą informaciją apie esminius faktus, tokius kaip nuomininko asmuo ar paskirtis.
 • Atrium Apartments GmbH turi pagrįstą priežastį manyti, kad naudojimasis atostogų apartamentais gali kelti pavojų sklandžiai verslo veiklai, Atrium Apartments GmbH arba atitinkamo savininko/nuomotojo saugumui ar reputacijai viešai, o tai nėra kontroliuojama ar organizacinė sfera. Atrium Apartments GmbH yra priskirtina.
 • yra subnuomos ir išperkamosios nuomos draudimo pažeidimas pagal Bendrųjų sąlygų 3 skyrių.

Svečio mokėtina kompensacija atitinka 100% visos privalomo užsakymo laikotarpio sumos. Kompensacija turi būti didesnė arba mažesnė, jei Atrium Apartments GmbH įrodo didesnę žalą arba svečias – mažesnę žalą.

(4) Atrium Apartments GmbH pagrįsto atsisakymo atveju svečias neturi teisės į kompensaciją.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

(1) Sutarties, paraiškų priėmimo ar šių Bendrųjų sąlygų pakeitimai ar papildymai turi būti pateikiami raštu. Vienašališki svečių pakeitimai ar papildymai negalioja.

(2) Vykdymo ir apmokėjimo vieta yra Manheimas / Vokietija. Jurisdikcijos vieta yra Manheimas / Badenas-Viurtembergas. Bendroji jurisdikcijos vieta yra Manheimas / Badenas-Viurtembergas)

(3) Sutarčiai išimtinai taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė.

(4) Šios bendrosios svečių apgyvendinimo sąlygos skirtos tik svečio asmeniniam naudojimui. Komercinis naudojimas trečiosioms šalims yra aiškiai draudžiamas.

(5) Jei kuri nors iš aukščiau nurodytų nuostatų taptų negaliojančia arba negalioja, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui. Negaliojanti nuostata turi būti pakeista nuostata, kuri labiausiai atitinka keičiamos nuostatos tikslą. Be to, taikomos įstatymų nuostatos.

Bendrųjų sąlygų galiojimas: Nuo 2022 m. rugsėjo 3 d. Čia rasite Bendrąsias sąlygas, galiojančias iki 2022 m. rugsėjo 2 d

crossmenu
lt_LTLithuanian