Körülmények

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége

Jelen általános szerződési feltételek érvényesek az ingatlan ideiglenes bérbeadásáról szóló szerződésekre, valamint a szolgáltató által a vendég részére nyújtott minden egyéb szolgáltatásra és szállításra. A Szolgáltató szolgáltatásait kizárólag jelen általános szerződési feltételek alapján nyújtja.
Az átadott nyaraló albérletbe vagy továbbbérbeadásához, valamint a nem lakáscélú felhasználásához az Atrium Apartments GmbH előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
A vendég általános szerződési feltételei csak akkor érvényesek, ha azt előzetesen írásban rögzítették. A jelen feltételektől való eltérés csak akkor érvényes, ha azt a Szolgáltató kifejezetten írásban visszaigazolta.

 

 1. átruházási szerződés

(1) A bérleti szerződés akkor jön létre, ha az Atrium Apartments GmbH a vendég foglalási igényét telefonon vagy írásban postai úton, e-mailben és/vagy faxon visszaigazolja, vagy számlát küld, és ezzel elfogadja a foglalást (jelentkezés elfogadása).

(2) A szerződéses partner az Atrium Apartments GmbH és a vendég. Ha harmadik személy megrendelt a vendég számára, úgy a vendéggel együtt kötelesek az Atrium Apartments GmbH-val egyetemlegesen a jelen szerződésből eredő minden kötelezettségért, feltéve, hogy az Atrium Apartments GmbH megkapta a harmadik fél megfelelő nyilatkozatát.

(3) A vendég köteles ellenőrizni a foglalási visszaigazolás pontosságát. Ha a foglalási visszaigazolás vagy számla tartalma eltér a foglalási kérelemtől és a vendég nem emel azonnal kifogást, úgy a foglalási visszaigazolás vagy számla tartalma szerződésben rögzítettnek minősül.

 

 1. Szolgáltatások, fizetés, beszámítás

(1) A szolgáltató köteles a vendég által lefoglalt ingatlant készenlétben tartani és a megállapodás szerinti szolgáltatásokat biztosítani. A lakás egy átlagos lakás felszereltségi színvonalának felel meg. Az Atrium Apartments GmbH csak a kifejezetten megígért berendezésekre vállal garanciát, a berendezés szubjektív minőségére (pl. szellőzés) azonban nem.

(2) A vendég az ingatlan bérbeadásáért és az igénybe vett egyéb szolgáltatásokért az Atrium Apartments GmbH hatályos vagy megállapodás szerinti árait köteles megfizetni. Ez vonatkozik az Atrium Apartments GmbH harmadik félnek a vendég által okozott szolgáltatásaira és költségeire is.

(3) Minden ár nem tartalmazza a vonatkozó törvényes általános forgalmi adót.

(4) A vendég köteles a valóságnak megfelelő tájékoztatást adni az ingatlanban tartózkodó személyek számáról. Az ingatlan maximum a megbeszélt létszámmal vehető igénybe. Nagyobb létszámú elhelyezéshez az Atrium Apartments GmbH előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben az ingatlan átruházási ára az Atrium Apartments GmbH által a megfelelő használathoz általában kiszámított árra növekszik.

(5) Ha a szerződés megkötése és a szerződés teljesítése közötti időszak meghaladja a négy hónapot, és az Atrium Apartments GmbH által az ilyen szolgáltatásokért általában felszámított ár emelkedik, a szolgáltató a szerződésben megállapított árat megfelelően, de legfeljebb 10 %-val emelheti.

(6) Az ingatlan használatáért és a vendéggel egyeztetett egyéb szolgáltatásokért kialkudott ár megfizetése legkésőbb az érkezés napján, a kulcsok átadásakor esedékes. Jelenleg készpénzben kell teljesíteni, kivéve, ha az Atrium Apartments GmbH kifejezetten más fizetési módot fogadott el a vendéggel. EC és hitelkártya nem fogadható el fizetőeszközként a helyszínen.

(7) Az Atrium Apartments GmbH fenntartja a jogot, hogy érkezés előtt ésszerű előleget kérjen a vendégtől az ingatlan bérletére és a vendéggel egyeztetett egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan.

(8) Ha a vendég olyan szolgáltatásokat kér az Atrium Apartments GmbH-tól, amelyek nem részei a lakás megfelelő biztosításának, az Atrium Apartments GmbH külön díjat számít fel. Ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan a kulcs elhagyása esetén a lakásajtó kinyitása, a futár utak, vagy előre egyeztetett helyszíni időpontok, amelyeken a vendég indokolt és időben történő lemondás nélkül nem jön el. A helyszíni munka- vagy várakozási idő minden megkezdett negyedóránként 15,00 € (nettó) kerül felszámításra. Ezenkívül az érkezési és távozási költségeket az alábbi lista szerint számítják ki:

Érkezési és indulási költségek 10 km-ig: 39,00 € (nettó)

Érkezési és indulási költségek 20 km-ig: 65,00 € (nettó)

Érkezési és indulási költségek 30 km-ig: 91,00 € (nettó)

Érkezési és indulási költségek 40 km-ig: 117,00 € (nettó)

Érkezési és indulási költségek 50 km-ig: 143,00 € (nettó)

Az 50 km feletti érkezési és indulási költségek egyénileg kerülnek kiszámításra.

(9) A vendég csak nem vitatott vagy törvényesen megalapozott követelését tudja beszámítani az Atrium Apartments GmbH követelésével szemben.

 

 1. Vendég kötelezettségek

A vendég vállalja, hogy az átadott tárgyakat (ingatlan, leltár és kültéri létesítmények) gondosan kezeli. Ha a tartózkodás ideje alatt az ingatlanban és/vagy annak készletében kár keletkezik, a vendég köteles ezt haladéktalanul jelenteni az Atrium Apartments GmbH felé. A már érkezéskor észlelt hibákat és sérüléseket haladéktalanul jelenteni kell az Atrium Apartments GmbH-nak, ellenkező esetben a kárért a vendég felelősséggel tartozik. Az ebből eredő cserevásárlásokat vagy javításokat az Atrium Apartments GmbH végzi.

A károk és hiányosságok elhárítására ésszerű határidőt kell biztosítani. Az olyan panaszokból származó követeléseket, amelyeket nem jelentenek azonnal a helyszínen, kizárjuk. Az Atrium Apartments GmbH-hoz a tartózkodás végén vagy az ingatlan elhagyása után érkezett panaszok szintén nem tartoznak a kártalanítás körébe. A vendég a teljesítésben bekövetkező esetleges fennakadások esetén köteles a jogszabályi kötelezettsége keretein belül mindent megtenni a zavar elhárítása és az esetlegesen bekövetkező kár minimalizálása érdekében. Az elutazás napján a vendég köteles a személyes holmikat elvinni, a háztartási hulladékot az erre a célra szolgáló edénybe kell dobni, az edényeket tisztán és kimosva a konyhaszekrényben kell tárolni. Ha a lakás túlzottan szennyezett, a szemetet nem megfelelően helyezték el, vagy az edényeket nem takarították ki, az Atrium Apartments GmbH fenntartja a jogot további 150,00 € (nettó) takarítási díj felszámítására. A kártérítés mértéke magasabb vagy alacsonyabb, ha az Atrium Apartments GmbH nagyobb kárt, vagy a vendég kisebb kárt bizonyít.

 

 1. magánélet

A vendég hozzájárul ahhoz, hogy a vele kötött szerződés részeként a személyére vonatkozó szükséges adatok tárolásra, módosításra és/vagy törlésre kerüljenek. Minden személyes adatot bizalmasan kezelünk. További információért lásd: magánélet

 

 1. Felelősség

A pályázat legjobb tudásunk szerint készült. Nem vállalunk felelősséget azért, ha az ingatlant vis maior, az országban megszokott áram- és vízkimaradás, valamint vihar éri. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget előre nem látható vagy elkerülhetetlen körülmények, például hatósági utasítások, váratlan építkezések vagy természeti és helyi események okozta fennakadások esetén. Az Atrium Apartments GmbH azonban szívesen segít a hibaelhárításban (amennyire ez lehetséges). Az Atrium Apartments GmbH felelőssége a biztosított berendezési tárgyak, különösen az elektronikus háztartási készülékek használatáért nem vállal felelősséget. A vendég érkezése és távozása saját felelőssége és felelőssége. Az Atrium Apartments GmbH nem vállal felelősséget a személyes tárgyakért lopás vagy tűz esetén. A szándékos megsemmisítésért vagy károkozásért a vendég teljes felelősséggel tartozik. Az Atrium Apartments GmbH nem vállal felelősséget a hátrahagyott értékekért vagy tárgyakért.

 

 1. internethasználat

Az internet csatlakozással ellátott apartmanokban ezt ingyenesen biztosítjuk. Ez nem része a foglalásnak, ezért nem kifogásolható fennakadás vagy hasonló esetek esetén.

A bérlő felelős a WLAN-on keresztül továbbított adatokért, az igénybe vett fizetős szolgáltatásokért és a lebonyolított jogügyletekért. Ha a bérlő fizetős weboldalakat látogat, vagy kötelezettségeket vállal, az ebből eredő költségeket őt kell viselni. A WLAN használata során köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat. Különösen a következőket fogja tenni:

 • Ne használja a WLAN-t erkölcstelen vagy illegális tartalom elérésére vagy terjesztésére; 
 • nem reprodukál, terjeszt vagy tesz elérhetővé semmilyen szerzői joggal védett árut illegálisan;
  ez különösen vonatkozik a fájlmegosztó programok használatára;
 • betartani a hatályos ifjúságvédelmi előírásokat;
 • ne küldjön vagy terjesszen zaklató, rágalmazó vagy fenyegető tartalmat;
 • ne használja a WLAN-t tömeges üzenetek (spam) és/vagy egyéb illegális hirdetések küldésére.

A bérlő megtéríti az üdülőhely bérbeadóját minden olyan kártól és harmadik fél által támasztott követeléstől, amely a bérlő általi jogellenes WLAN-használaton és/vagy a jelen szerződés megszegésén alapul, ez kiterjed a követelésre vagy annak védelmére is. költségek és kiadások. Ha a bérlő felismeri, vagy fel kell ismernie, hogy ilyen jogsértés és/vagy ilyen jogsértés fennáll, vagy annak küszöbén áll, erről a körülményről tájékoztatnia kell az üdülő ingatlan bérbeadóját.

 

 1. Házszabály

(1) A vendégnek óvatosan kell kezelnie az ingatlant és annak leltárát. A vendég köteles betartani a házirendet. 22:00 órától 7:00 óráig az éjszakai pihenés érvényes. Ez idő alatt különös figyelmet kell fordítani a szobatársakra és a szomszédokra. A TV- és audioeszközöket szobai hangerőre kell állítani.

(2) A vendég az ingatlan bérlésének idejére köteles a nyaralóapartman elhagyásakor az ablakokat, ajtókat zárva tartani, az összes radiátort alacsony szintre állítani, a világítást és a műszaki berendezéseket lekapcsolni.

(3) Bármilyen kisállat elhelyezése az ingatlanban csak az Atrium Apartments GmbH előzetes írásbeli engedélyével megengedett. Az Atrium Apartments GmbH ésszerű felárat számíthat fel az állatok elhelyezéséért. Ha állatokat az Atrium Apartments GmbH előzetes engedélye nélkül helyeznek el, az utóbbi akár 200,00 € (nettó) takarítási díjat is felszámíthat.

(4) Az ingatlanban általános dohányzási tilalom van érvényben. Szabálysértés esetén a szolgáltató akár 200,00 € (nettó) takarítási díjat számíthat fel. Dohányozni csak az erkélyeken és teraszokon szabad.

(5) Az internethasználat az útlevélszám megadásával kötött internethasználati szerződés megkötése után engedélyezett, feltéve, hogy ez nem sérti a jogszabályi rendelkezéseket. A bűncselekményeket (különösen az illegális letöltéseket, oldalletöltéseket) jelenteni kell, és büntetőeljárást indítanak. Az internet illegális használatáért egyedül a vendég felel.

(6) Az ingatlanban dekorációs vagy hasonló anyagok beépítése és/vagy rögzítése nem megengedett. A vendég kizárólagos felelősséggel tartozik a mellékelt és/vagy csatolt díszítésekért vagy hasonlókért, és mentesíti az Atrium Apartments GmbH-t a harmadik felek követelései alól. Köteles továbbá megtéríteni a dekoráció vagy hasonló felszerelésével és/vagy rögzítésével okozott kárt.

(7) Az Atrium Apartments GmbH-nak mindenkor joga van hozzáférni az ingatlanhoz, különösen közvetlen veszély esetén. A hozzáférési jog gyakorlása során a vendég védelemre méltó érdekeit ésszerűen figyelembe kell venni. A Szolgáltató a vendéget a hozzáférési jog gyakorlásáról előzetesen tájékoztatja, kivéve, ha ez az egyedi eset körülményei között indokolatlan vagy lehetetlen.

(8) Ha a vendég érkezéskor vagy a vendég tartózkodása alatt szokatlan mennyiségű háztartási hulladékot visz be elszállításra, vagy ha a vendég kiköltözéskor maradékot, kiürít, kartondobozt, szemetet, szemetet vagy hasonlót hagy a lakásban. vagy a lakáson a Selejtezési költség külön számlázásra kerül 150,00 € átalánydíjjal. A kártérítés mértéke magasabb vagy alacsonyabb, ha az Atrium Apartments GmbH nagyobb kárt, vagy a vendég kisebb kárt bizonyít.

 

 1. Érkezés és távozás

Az ingatlan az érkezés napján 15 órától rendszeresen elérhető. Este 8:00-ig kell megérkeznie, pontos időponttal előre, kivéve, ha az Atrium Apartments GmbH-val előre kifejezetten későbbi érkezési időpontot egyeztettek. 15 óra előtti érkezésre is csak akkor kerülhet sor, ha ezt a szolgáltatóval előzetesen kifejezetten egyeztették. A vendégeknek érkezéskor be kell mutatniuk érvényes személyazonosító igazolványukat vagy útlevelüket az Atrium Apartments GmbH-nak.

Az Atrium Apartments GmbH érkezéskor 500,00 euró összegű letétet kérhet. Az Atrium Apartments GmbH visszatéríti ezt a letétet, ha az ingatlant időben elhagyják, és az indulás napján minden kulcsot átadnak, kivéve, ha a vendéggel másként állapodnak meg, és ha az ingatlanban nem mutatkozik olyan kár, amelyért a vendég felelős. Az ingatlanban és/vagy a leltárban bekövetkezett további károsodás esetén a vendég a kártalanításhoz szükséges pénzösszeget a helyszínen készpénzben fizeti meg (BGB 249. § 2. bek.).

Az elutazás napján a vendégnek legkésőbb 10 óráig el kell hagynia az ingatlant. Ha az ingatlant későn hagyják el, a szolgáltatót pótdíj illeti meg a vendégtől. Ez összege a) 150,00 € (nettó), ha a szobát 10:00 után, de 13:00 előtt hagyják el; b) 100 % a kialkudott szállásárból/éj (vagy 200,00 € (nettó). Mindig a magasabb összeget kell alkalmazni), ha a szoba 13 óra után kerül kiürítésre. Ezen túlmenően a szolgáltató jogosult a késedelmes kilakoltatásból eredő minden további kár megtérítésére.

A kilakoltatás csak akkor tekinthető végrehajtottnak, ha az összes kulcsot átadták az Atrium Apartments GmbH-nak vagy képviselőjének. Ebből a célból a vendég, amennyiben ezt az Atrium Apartments GmbH-val előzetesen kifejezetten egyeztette, az ingatlanban lévő asztalon hagyhatja az összes kulcsot és bezárhatja az apartman ajtaját. A vendég köteles ellenőrizni, hogy az apartman ajtaja megfelelően zárva van-e.

Egy vagy több kulcs elvesztése esetén az Atrium Apartments GmbH vendégének kártérítést kell fizetnie azok cseréjéért és szükség esetén új zárak beszereléséért.

)

 1. Törlés:

A bérlő a szerződéstől bármikor írásban elállhat. Az alábbi lemondási díjat kell fizetni a bérbeadónak a lefoglalt és egyeztetett időszakra:

 • Az indulás előtt 14 napig történő lemondás esetén a kötelező érvényű foglalási időszak teljes összegének 50%.
 • Az utazás megkezdése előtt 14-1 nappal történő lemondás esetén a kötelező érvényű foglalási időszak teljes összegéből 90% esedékes.
 • Meg nem jelenés, érkezés napján történő lemondás, korai távozás vagy kisebb létszám esetén a kötelező érvényű foglalási időszak végösszegéből 100 % esedékes.

Az elállás időpontjának azt a dátumot kell tekinteni, amikor az Ön írásos értesítése megérkezett hozzánk. A befizetett előleg levonásra kerül a lemondási díjból. Az írásos értesítések kizárólag a következőkre vonatkoznak: info@atriumapartments.de

A kártérítés mértéke magasabb vagy alacsonyabb, ha az Atrium Apartments GmbH nagyobb kárt, vagy a vendég kisebb kárt bizonyít.

Az Atrium Apartments GmbH indoklással is elállhat az átruházási szerződéstől.

(1) Ha az Atrium Apartments GmbH által meghatározott ésszerű türelmi idő lejárta után sem történik megállapodás szerinti vagy a fenti 9. pont szerint kért előleg, az Atrium Apartments GmbH jogosult elállni a vendéggel kötött bérleti szerződéstől.

(2) Vis maior vagy egyéb olyan körülmény, amelyért az Atrium Apartments GmbH nem felelős, és amelyek lehetetlenné teszik a szerződés teljesítését.

(3) Az Atrium Apartments GmbH továbbá jogosult a szerződéstől rendkívüli módon és felmondás nélkül elállni objektíven igazolható okból, pl. B. ha

 • a bérleményt félrevezető vagy hamis adatokkal foglalják le olyan lényeges tényekről, mint a bérlő személye vagy a cél.
 • Az Atrium Apartments GmbH alapos okkal feltételezheti, hogy az üdülőapartman használata veszélyeztetheti az Atrium Apartments GmbH vagy az adott tulajdonos/bérbeadó zavartalan üzleti működését, biztonságát vagy hírnevét a nyilvánosság előtt, anélkül, hogy ez az Atrium Apartments GmbH ellenőrzése vagy szervezeti területe alá tartozna. Atrium Apartments GmbH tulajdonítható.
 • az Általános Szerződési Feltételek 3. pontja szerinti albérleti és bérbeadási tilalom megsértése áll fenn.

A vendég által fizetendő kártérítés a kötelező érvényű foglalási időszak teljes összegének 100%-jának felel meg. A kártérítés mértéke magasabb vagy alacsonyabb, ha az Atrium Apartments GmbH nagyobb kárt, vagy a vendég kisebb kárt bizonyít.

(4) Az Atrium Apartments GmbH indokolt elállása esetén a vendég kártérítésre nem jogosult.

 

 1. Záró rendelkezések

(1) A szerződés módosítását vagy kiegészítését, a jelentkezések elfogadását vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket írásban kell megtenni. A vendég általi egyoldalú változtatások vagy kiegészítések érvénytelenek.

(2) A teljesítés és a fizetés helye Mannheim/Németország. A joghatóság helye Mannheim / Baden-Württemberg. Az általános joghatóság helye Mannheim/Baden-Württemberg)

(3) A szerződésre kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik.

(4) Jelen általános vendégszállási feltételek kizárólag a vendég személyes használatára szolgálnak. Harmadik fél általi kereskedelmi felhasználás kifejezetten tilos.

(5) Ha a fenti rendelkezések valamelyike érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a legközelebb áll a helyettesítendő rendelkezés céljához. Ezenkívül a törvényi rendelkezések érvényesek.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége: 2022. szeptember 3-tól. Itt találja a 2022. szeptember 2-ig érvényes Általános Szerződési Feltételeket

crossmenu
hu_HUHungarian